1082 Budapest, Üllői út 66/A 3/4.   061/215-1995

image image
Pauerné Goda Márta Végrehajtó iroda
Pauerné Goda Márta - Önálló bírósági végrehajtó

1082 Budapest, Üllői út 66/A 3/4.

06-1-215-1995

Elérhetőségek

Pauerné Goda Márta Végrehajtói Irodája
Pauerné Goda Márta, önálló bírósági végrehajtó

Cím: 1082 Budapest, Üllői út 66/A 3/4.
Tel: 06-1-215-1995
Fax: 06-1-799-0904
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 50.
Email cím: pauerm@upcmail.hu

Végrehajtás

Terület: 2017.12.31-ig elrendelt ügyekben Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 2018.01.01-ét követően elrendelt ügyekben Pesti Központi Kerületi Bíróság
Ügytípusok: Bírósági végrehajtás, NAV végrehajtás, Önkormányzati végrehajtás

Végrehajtói letéti számla: OTP Bank 11708001-20526630 A befizetett összeg rendeltetésének megállapítása érdekében közleményként fel kell tüntetni a végrehajtói ügyszámot.

Ügyfélfogadás

Telefonos félfogadás:
Munkanapokon 8-12 óráig

Személyes félfogadás:
Kedd: 8-12 óráig, szerda: 8-12 óráig

Személyes félfogadás kizárólag jogi képviseleteknek:
Hétfő: 8-12 óráig

Megközelíthetőség

Gyakori kérdések

Tudok telefonon ügyet intézni?

Telefonon csak általános tájékoztatást tudunk adni, amennyiben konkrét információkra van szüksége, keresse fel irodánkat ügyfélfogadási időben, vagy postai levélben keressen meg minket.

Tudok e-mailben ügyet intézni?

E-mailben érkezett leveleket, bejelentéseket csak elektronikus aláírással ellátva tudunk elfogadni. Az elektronikus aláírás nélküli e-mailekre kizárólag általános tájékoztatást tudunk adni.

Tartozásomat nem tudom egy összegben kifizetni. Van lehetőség részletfizetésre?

Az eljáró végrehajtói iroda saját hatáskörben 12 havi részletfizetési lehetőséget tud biztosítani, amennyiben a végrehajtást kérő nem természetes személy. Természetes személy végrehajtást kérő esetében a végrehajtó által biztosítható részletek száma maximum 6. A követelés a kifizetésig kamatozik, azaz a részletfizetési megállapodás megkötésekor nem áll meg a kamatszámítás. A részletfizetési megállapodáshoz a végrehajtói irodát személyesen fel kell keresni, a követelés egy részét (első részlet) be kell fizetni. Gyermektartásdíjra és NAV adótartozásra a végrehajtó nem állapíthat meg részletfizetést, illetve gazdálkodó szervezet adósoknak sem engedélyezhető.

A 12/6 havi részletfizetést sem tudom vállalni. Milyen lehetőségeim vannak?

A 12/6 havi részletfizetésnél hosszabb távú megállapodáshoz a végrehajtást kérőt kell megkeresni, aki ahhoz hozzájárulhat.

Lefoglalták a gépjárművemet, mit jelent ez?

Amennyiben gépjármű foglalási jegyzőkönyvet kap, az azt jelenti, hogy elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a gépjármű-nyilvántartásba. Ettől a gépjárművet még lehet használni, azaz forgalomban marad. Ha kézhez veszi az okmányirodai határozatot, szerepelni fog rajta, hogy mikor, milyen dátum szerinti hatállyal jegyezte be a foglalást az okmányiroda. A bejegyző határozat keltétől számított 30 napig nem intézkedünk a forgalomból történő kivonás iránt, azaz 30 nap van rendezni a tartozást (akár egy összegben, akár részletfizetési megállapodással). A forgalomból történő kivonás azt eredményezi, hogy az illetékes okmányirodának be kell szolgáltatni a forgalmi engedélyt és a rendszámot.

Végrehajtási jog bejegyzési határozatot kaptam a Földhivataltól. Mi ez?

Az 1994. évi LIII. tv. (Vht.) 138. § (1) bek. alapján „Ha a végrehajtható okirat tartalmazza az ingatlan adatait, a végrehajtó a végrehajtási költség megelőlegezését - ideértve az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának a megfizetését - követő 3 munkanapon belül lefoglalja az ingatlant. Ha a végrehajtást kérő a végrehajtási kérelemben úgy rendelkezett, hogy az adós ingatlanát is vonják végrehajtás alá, vagy az adós ingatlanának végrehajtás alá vonását nem zárta ki, de a végrehajtási kérelemben az ingatlan adatait nem jelölte meg, a végrehajtó a végrehajtási költség előlegezését és az ingatlan adatainak beszerzését, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának a megfizetését követő 3 munkanapon belül intézkedik az ingatlan lefoglalása iránt.”

Az eljáró végrehajtói irodának tehát nincs mérlegelési lehetősége, amennyiben a végrehajtást kérő kéri az ingatlan lefoglalását, vagy az ingatlan lefoglalását nem zárta ki, a végrehajtási jog bejegyzéssel megvalósul az ingatlan lefoglalása. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ingatlan tekintetében folytatódik az eljárás, azaz árverésre kerül.

Hogyan tudok árverésen részt venni?

Az árveréseken való részvételhez először a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar által üzemeltetett Elektronikus Árverési Rendszerbe (arveres.mbvk.hu) történő regisztráció szükséges. A regisztrációt bármely végrehajtói irodában kezdeményezheti, ügyfélfogadási időben. A regisztrációhoz szükséges dokumentumok: magánszemély esetében személyi igazolvány vagy vezetői engedély, lakcímkártya, adókártya, gazdálkodó szervezet esetében cégkivonat (vagy azt helyettesítő okirat, ha nem a cégbíróság a nyilvántartó), aláírási címpéldány, törvényes képviselő személyi igazolványa vagy vezetői engedélye, lakcímkártyája, adókártyája. A regisztrációhoz szükséges továbbá telefonszám és működő e-mail cím megadása. A regisztráció díja egyszeri 6.000 Ft. A regisztráció csak személyesen vagy szabályos meghatalmazott útján lehetséges, online nem intézhető.

A regisztrációt követően kapott felhasználói szerződésen találja meg a bejelentkezéshez szükséges felhasználói nevet. Jelszavát a regisztrációkor megadott e-mail címre érkező e-mailben található linkre kattintva saját maga állíthatja be.

Ha már rendelkezik regisztrációval, az árverésen való részvételhez árverési előleget kell fizetnie, mely a kikiáltási ár 10%-a. Az átutaláshoz/befizetéshez szükséges információkat (árverési előleg összege, jogosult neve, bankszámlaszáma) az árverési hirdetményen lehet megtalálni. Az árverési előleg átutalásánál/befizetésénél a regisztrációkor kapott felhasználói nevet és az árverési hirdetményen a fejléc alatt feltüntetett végrehajtási ügyszámot kell közleményként feltüntetni.

Az árverési előleg megfizetését követően aktiválási kérelmet kell előterjeszteni, melyet az árverési rendszerbe bejelentkezve, az árverést kikeresve a „részvétel az árverésen” gombbal tehet meg. Az árverési előleg befizetését és az aktiválási kérelem előterjesztését követően az eljáró végrehajtói iroda az aktiválási kérelmet visszaigazolja, melyről az árverési felületen keresztül kapott rendszerüzenetből értesül. A folyamatot érdemes az árverés lejárata előtt 3 munkanappal megkezdeni.

Megtekinthetőek-e az árverezett ingatlanok?

Az esetek döntő többségében nem. Ha az árverési hirdetményen a megtekintési lehetőségnél az szerepel, hogy „külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban lehet megtekinteni”, azt jelenti, hogy a végrehajtói iroda nem tudja a megtekintést biztosítani. A tulajdonos/bentlakó telefonos vagy elektronikus elérhetőségeit nem érdemes a végrehajtói irodától kérni, mivel még ha rendelkezésére is áll, nem jogosult annak kiadására. Amennyiben az ingatlan megtekinthető, az az árverési hirdetményen feltüntetésre kerül, a megtekintési lehetőség időpontjával.

Az árverési rendszerben ingatlan árverésnél mit jelent a beköltözhető és mit a lakott állapot?

Beköltözhetően azok az ingatlanok kerülnek árverésre, melyek sikeres és jogerős árverést követően birtokba vehetőek. A lakott állapotban kitűzött ingatlanok nem vehetők birtokba sikeres és jogerős árverést követően sem, mivel vagy tört tulajdoni hányad kerül árverésre, vagy haszonélvezeti/özvegyi joggal terhelten kerül árverésre, vagy a végrehajtást kérő(k) az ingatlan lakott állapotban történő értékesítését kérték. A beköltözhetőség tehát nem jelenti azt, hogy az ingatlan üresen áll.

A végrehajtás során alkalmazott főbb jogszabályok

 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. Tv. (Vht.)
 • a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002.(I.17.) IM rendelet
 • a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet
 • a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az ingatlan-nyilvántartásról 1997. évi CXLI. törvény, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
 • a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény
 • a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény
 • a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (Aretv.)
 • a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló (X. 4.) Korm. rendelet
 • a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet
 • az önálló bírósági végrehajtó intézkedés ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárás nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet