Üllői út 66/A 3/4, 1082 Budapest, Hungary   +361/-215-1995

image image
Pauerné Goda Márta Executive office
Pauerné Goda Márta - Court Executor

Üllői út 66/A 3/4, 1082 Budapest

+36-1-215-1995

Contact details

Pauerné Goda Márta Executive Office
Pauerné Goda Márta - Court Executor

Address: Üllői út 66/A 3/4, 1082 Budapest, Hungary
Phone: +361/215-1995
Fax: +361/799-0904
Mailing address: 1428 Budapest, Pf. 50, Hungary
Email address: pauerm@upcmail.hu

Execution

Area:In cases registered until 31.12.2018 II. and III. District Court of Budapest. From 01.01.2018 Pest Central District Court
Types of cases: Court order execution, NAV execution, Local Government Execution

Executing Custody Account: OTP Bank 11708001-20526630. In order to determine the purpose of the amount paid, the case identification number should be indicated as a notice.

Office hours

Phone customer reception:
On business days: 8-12 am

Personal customer reception:
Tuesday: 12am-2pm, Wednesday: 8-12am

Personal customer reception only for legal representatives:
Monday: 8-12am

Show address on map

Gyakori kérdések

Tudok telefonon ügyet intézni?

Telefonon csak általános tájékoztatást tudunk adni, amennyiben konkrét információkra van szüksége, keresse fel irodánkat ügyfélfogadási időben, vagy postai levélben keressen meg minket.

Tudok e-mailben ügyet intézni?

E-mailben érkezett leveleket, bejelentéseket csak elektronikus aláírással ellátva tudunk elfogadni. Az elektronikus aláírás nélküli e-mailekre kizárólag általános tájékoztatást tudunk adni.

Tartozásomat nem tudom egy összegben kifizetni. Van lehetőség részletfizetésre?

Az eljáró végrehajtói iroda saját hatáskörben 12 havi részletfizetési lehetőséget tud biztosítani, amennyiben a végrehajtást kérő nem természetes személy. Természetes személy végrehajtást kérő esetében a végrehajtó által biztosítható részletek száma maximum 6. A követelés a kifizetésig kamatozik, azaz a részletfizetési megállapodás megkötésekor nem áll meg a kamatszámítás. A részletfizetési megállapodáshoz a végrehajtói irodát személyesen fel kell keresni, a követelés egy részét (első részlet) be kell fizetni. Gyermektartásdíjra és NAV adótartozásra a végrehajtó nem állapíthat meg részletfizetést, illetve gazdálkodó szervezet adósoknak sem engedélyezhető.

A 12/6 havi részletfizetést sem tudom vállalni. Milyen lehetőségeim vannak?

A 12/6 havi részletfizetésnél hosszabb távú megállapodáshoz a végrehajtást kérőt kell megkeresni, aki ahhoz hozzájárulhat.

Lefoglalták a gépjárművemet, mit jelent ez?

Amennyiben gépjármű foglalási jegyzőkönyvet kap, az azt jelenti, hogy elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a gépjármű-nyilvántartásba. Ettől a gépjárművet még lehet használni, azaz forgalomban marad. Ha kézhez veszi az okmányirodai határozatot, szerepelni fog rajta, hogy mikor, milyen dátum szerinti hatállyal jegyezte be a foglalást az okmányiroda. A bejegyző határozat keltétől számított 30 napig nem intézkedünk a forgalomból történő kivonás iránt, azaz 30 nap van rendezni a tartozást (akár egy összegben, akár részletfizetési megállapodással). A forgalomból történő kivonás azt eredményezi, hogy az illetékes okmányirodának be kell szolgáltatni a forgalmi engedélyt és a rendszámot.

Végrehajtási jog bejegyzési határozatot kaptam a Földhivataltól. Mi ez?

Az 1994. évi LIII. tv. (Vht.) 138. § (1) bek. alapján „Ha a végrehajtható okirat tartalmazza az ingatlan adatait, a végrehajtó a végrehajtási költség megelőlegezését - ideértve az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának a megfizetését - követő 3 munkanapon belül lefoglalja az ingatlant. Ha a végrehajtást kérő a végrehajtási kérelemben úgy rendelkezett, hogy az adós ingatlanát is vonják végrehajtás alá, vagy az adós ingatlanának végrehajtás alá vonását nem zárta ki, de a végrehajtási kérelemben az ingatlan adatait nem jelölte meg, a végrehajtó a végrehajtási költség előlegezését és az ingatlan adatainak beszerzését, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának a megfizetését követő 3 munkanapon belül intézkedik az ingatlan lefoglalása iránt.”

Az eljáró végrehajtói irodának tehát nincs mérlegelési lehetősége, amennyiben a végrehajtást kérő kéri az ingatlan lefoglalását, vagy az ingatlan lefoglalását nem zárta ki, a végrehajtási jog bejegyzéssel megvalósul az ingatlan lefoglalása. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ingatlan tekintetében folytatódik az eljárás, azaz árverésre kerül.

Hogyan tudok árverésen részt venni?

Az árveréseken való részvételhez először a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar által üzemeltetett Elektronikus Árverési Rendszerbe (arveres.mbvk.hu) történő regisztráció szükséges. A regisztrációt bármely végrehajtói irodában kezdeményezheti, ügyfélfogadási időben. A regisztrációhoz szükséges dokumentumok: magánszemély esetében személyi igazolvány vagy vezetői engedély, lakcímkártya, adókártya, gazdálkodó szervezet esetében cégkivonat (vagy azt helyettesítő okirat, ha nem a cégbíróság a nyilvántartó), aláírási címpéldány, törvényes képviselő személyi igazolványa vagy vezetői engedélye, lakcímkártyája, adókártyája. A regisztrációhoz szükséges továbbá telefonszám és működő e-mail cím megadása. A regisztráció díja egyszeri 6.000 Ft. A regisztráció csak személyesen vagy szabályos meghatalmazott útján lehetséges, online nem intézhető.

A regisztrációt követően kapott felhasználói szerződésen találja meg a bejelentkezéshez szükséges felhasználói nevet. Jelszavát a regisztrációkor megadott e-mail címre érkező e-mailben található linkre kattintva saját maga állíthatja be.

Ha már rendelkezik regisztrációval, az árverésen való részvételhez árverési előleget kell fizetnie, mely a kikiáltási ár 10%-a. Az átutaláshoz/befizetéshez szükséges információkat (árverési előleg összege, jogosult neve, bankszámlaszáma) az árverési hirdetményen lehet megtalálni. Az árverési előleg átutalásánál/befizetésénél a regisztrációkor kapott felhasználói nevet és az árverési hirdetményen a fejléc alatt feltüntetett végrehajtási ügyszámot kell közleményként feltüntetni.

Az árverési előleg megfizetését követően aktiválási kérelmet kell előterjeszteni, melyet az árverési rendszerbe bejelentkezve, az árverést kikeresve a „részvétel az árverésen” gombbal tehet meg. Az árverési előleg befizetését és az aktiválási kérelem előterjesztését követően az eljáró végrehajtói iroda az aktiválási kérelmet visszaigazolja, melyről az árverési felületen keresztül kapott rendszerüzenetből értesül. A folyamatot érdemes az árverés lejárata előtt 3 munkanappal megkezdeni.

Megtekinthetőek-e az árverezett ingatlanok?

Az esetek döntő többségében nem. Ha az árverési hirdetményen a megtekintési lehetőségnél az szerepel, hogy „külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban lehet megtekinteni”, azt jelenti, hogy a végrehajtói iroda nem tudja a megtekintést biztosítani. A tulajdonos/bentlakó telefonos vagy elektronikus elérhetőségeit nem érdemes a végrehajtói irodától kérni, mivel még ha rendelkezésére is áll, nem jogosult annak kiadására. Amennyiben az ingatlan megtekinthető, az az árverési hirdetményen feltüntetésre kerül, a megtekintési lehetőség időpontjával.

Az árverési rendszerben ingatlan árverésnél mit jelent a beköltözhető és mit a lakott állapot?

Beköltözhetően azok az ingatlanok kerülnek árverésre, melyek sikeres és jogerős árverést követően birtokba vehetőek. A lakott állapotban kitűzött ingatlanok nem vehetők birtokba sikeres és jogerős árverést követően sem, mivel vagy tört tulajdoni hányad kerül árverésre, vagy haszonélvezeti/özvegyi joggal terhelten kerül árverésre, vagy a végrehajtást kérő(k) az ingatlan lakott állapotban történő értékesítését kérték. A beköltözhetőség tehát nem jelenti azt, hogy az ingatlan üresen áll.

Main Legislation Implemented

 • the 1994 LIII Law on Judicial Implementation Act (Vht.)                 
 • IM Regulation 1/2002 (I.17) on Court Execution Management and Money Management                 
 • Judicial Enforcement Tariff 35/2015. (XI. 10) IM Regulation                 
 • The Civil Procedure Code of 1952 III. Act (Pp.)                 
 • Act V of 2013 on Civil Code (Civil Code)                 
 • The Real Estate Register of the CXLI. law, in a unified structure on the implementation of Act 109/1999. (XII.29.) FVM Decree                 
 • Act CXL of 2004 on the General Rules of Public Administration Procedure and Service. Act                 
 • the XXXVIII of 2014 on the resolution of certain issues related to the legal unit resolution of the Ministry of Finance for Consumer Loan Agreements, Act                 
 • The Government of the Mania of XXXVIII of 2014 on Consumer Loans of Financial Institutions Act XL of 1997 on the rules of settlement and certain other provisions of the Act. Act                 
 • The CV for 2015 on the debt settlement of natural persons. Act (Aretv.)                 
 • Government Decree on Implementing Deposits and Savings Banks (X. 4.)                 
 • Rules 250/2004. (VIII.27) Government Decree                 
 • 3/2015 on the handling of complaints against an independent executor action, on the supervision of complaints and the recording of disciplinary proceedings. (II.25.) IM Regulation